Liên Hệ

Sàn đấu giá trực tuyến

Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email: info@hpe.gov.vn

Số điện thoại: (84-225) 3640333