• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2024
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 120,710 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 9:01 sáng

CPU: Intel Core i3-7100U
RAM/HDD: 4GB/500GB
Màn hình: LED Full HD 15.6inch
Card MH: Intel HD Graphics 620
HĐH: Linux


Đấu giá đề xuất