Đấu giá kết thúc

  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2018
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 665 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 8:57 sáng

CPU: Intel Core i5 Skylake
RAM/HDD: 4GB/500GB
Màn hình LED HD 15.6inch
Card MH: Geforce 940M 2G
HĐH: Linux


Đấu giá đề xuất