• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #1914
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 570 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 27 Tháng Bảy, 2017 1:40 sáng

Model:AQR-95AR
Nhà sản xuất: AQUA
Xuất xứ: Việt Nam
Thời gian bảo hành: 24 tháng


Đấu giá đề xuất