Đấu giá kết thúc vuongtqđã là nhà đấu giá chiến thắng.

  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #1924
  • Lượt đấu giá: 1 Cao nhất: vuongtq
  • Xem: 645 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 27 Tháng Bảy, 2017 1:40 sáng

Mã sản phẩm: Mã: ND0915
Thương hiệu: Thương hiệu khác
Tình trạng: Mới
Màu sắc: XANH


Đấu giá đề xuất