Đấu giá kết thúc vuongtqđã là nhà đấu giá chiến thắng.

  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #1919
  • Lượt đấu giá: 1 Cao nhất: vuongtq
  • Xem: 610 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 27 Tháng Bảy, 2017 1:40 sáng

Mã sản phẩm: NK1007
Thương hiệu: Thương hiệu khác
Tình trạng: Mới
Màu sắc: XANH

Trạng thái giao dịch pending
Danh mục ,

Đấu giá đề xuất