Đấu giá kết thúc vuongtqđã là nhà đấu giá chiến thắng.

  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #1922
  • Lượt đấu giá: 1 Cao nhất: vuongtq
  • Xem: 775 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 27 Tháng Bảy, 2017 1:40 sáng

Thương hiệu: Apple
Tình trạng: Đã sử dụng
Màu sắc: Đen


Đấu giá đề xuất