• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2014
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 797 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 8:54 sáng

Khối lượng giặt: 7 kg
Máy giặt cửa trên – Lồng đứng
Động cơ: Dây curoa
Tiêu thụ nước: 117 lít
Xuất xứ: Việt Nam


Đấu giá đề xuất