• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2012
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 599 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 8:54 sáng

Khối lượng giặt: 7.2 kg
Máy giặt cửa trên – Lồng đứng
Động cơ: Dây curoa
Tốc độ quay: 730 vòng/phút
Xuất xứ: Thái Lan


Đấu giá đề xuất