• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2010
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 689 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 8:53 sáng

Loại máy lạnh: 1 HP – 1 chiều
Công nghệ Inverter: Không
Loại gas: R410A
Khử mùi
Bảo hành: 24 tháng


Đấu giá đề xuất