• Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #2016
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 788 Điều kiện: Mới
  • Người bán: admin
  • Đã đăng: 14 Tháng Tám, 2017 8:55 sáng

Loại máy sấy: Cửa trước
Khối lượng sấy: 6 kg
Kiểu sấy: Sấy thông hơi
Công suất: 2250 W
Bảo hành: 24 tháng


Đấu giá đề xuất