Untitled.png
  • Facebook Twitter LinkedIn Google+ ID: #23801
  • Lượt đấu giá: 0
  • Xem: 532 Điều kiện: Mới
  • Người bán: huyhopht
  • Đã đăng: 9 Tháng Bảy, 2018 4:07 chiều

Với phần mềm hỗ trợ này, bạn chỉ mất dưới 20s để điền đơn xin thư giới thiệu của Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước. Do số lượng ứng viên được chọn hàng năm có hạn nên chúng tôi cũng bán số lượng có hạn theo từng năm. Nhằm đảm bảo người dùng phần mềm sẽ đăng kí thành công 100%

Bước giá 10000
Trạng thái giao dịch normal
Quốc gia Vietnam
Tỉnh/Thành Phố Hồ Chí Minh
khoảng cách: 698 m
Địa chỉ 683 Đường Phạm Văn Chí, Quận 6, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đấu giá đề xuất