Văn bản pháp quy
Biểu tượng
TT số 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài Chính

TT số 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 v/v Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

Biểu tượng
Nghị định 133/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019

Ngày có hiệu lực: 01/9/2016.

Tải văn bản đầy đủ dưới đây

Biểu tượng
Nghị định 127/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính Phủ

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Nội dung Nghị định có thể được tải về dưới đây

Biểu tượng
TT số 169/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính

TT số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

Biểu tượng
Nghị định 126/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 126/2016/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018

Biểu tượng
Nghị định 129/2016/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định 129/2016/NĐ-CP quy định thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018

Biểu tượng
TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài Chính

TT số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

Tải file đính kèm dưới đây

Biểu tượng
TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính

TT số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

Tải văn bản tại file dưới đây

Biểu tượng
TT số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Tài Chính

TT số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 v/v Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Biểu tượng
Giới thiệu một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả tại Đài Loan